Plužni (klinasti) zaokret


je početak i razvoj skijaške tehnike. Preporučuje se početnicima kako bi stekli sigurnost u prvom kontaktu sa snegom. Široko razdvojene skije (repovi skija) početniku omogućuju stabilnost, kontrolu brzine a samim tim i sigurnost na snegu.

Tehnika izvođenja je promena pravca kretanja, pri čemu su skije sve vreme u poziciji pluga. Pri zaokretu je neophodan prenos težine na spoljnu skiju .Skijaš je opterećuje tako što više pritiska koleno spoljne noge napred i unutra. Telo i rameni pojas su upravni na pravac kretanja. Teren za vežbanje je blaga siroka staza sa istekom. Vežbe plužnog zaokreta: 1. u pluženju opteretiti jednu skiju i vođenjem napraviti zaokret u isteku padine, u jednu pa u drugu stranu. 2. izvesti zaokret iz pluženja u kosom spustu. 3. povezati više zaokreta u plugu.

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair