Makazice

 Izvodi se na srednje strmim  i strmim stazama na tvrdoj podlozi u srednjoj i niskoj poziciji. Skije su paralelne i podjednako opterećene. Praviti skokove maksimalni odrazom, uspostavljanje dinamičke ravnoteže sa telom napred u pravcu zaokreta,nasuprot dejstvu centrifugalne sile.U momentu najvećeg odraza  podižemo spoljnu skiju u pravcu zaokreta (rep skije),  u istom trenutku podižemo unutrašnju skiju (vrh skije), zatim doskok na obe skije sa težinom tela na spoljnoj skiji.

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair